Bli medlem!

250:- per år
betala in till bg 323-6908

Medlemsrabatter:
10% Wulkans Bobutik
15% inramningar Stadins glas
10% Gilla Kreativ

Hitta hit

Enter galleria, plan 2
Tel: 076-814 54 78
bodenkonstgillet@gmail.com

Besök vår Instagram!

Fredrik Lindberg 7 februari - 1 mars

Den första snön

Den första snön

Den första snön

Öde hus, en vidsträckt landsbygd, tecken på avfolkning och indragen service. Allt målat med en storslagen ödesmättad melankoli, i en karg blå/grå färgskala. Det tycks ha en samhällskritisk ton över den rådande utvecklingen i norra Norrland, en kritik som ansluter till den nyvaknade debatten om vad kolonialiseringen av Norrland har för påverkan på livet idag – en landsända som för utomstående anses ha värde bara som råvaruåker och inte som en plats att bo och leva, där inga krav får ställas.

I själva verket målar Fredrik Lindberg utan dagspolitisk baktanke. Han bearbetar minnesbilder av det han sett och upplevt från sin barndom i Luleå och uppväxten i Västerbottens inland. Grundscenariot är barndomens landskap men det kan blandas med fragment från senare händelser i livet och tidigare generationers ikoner och bildstilar. Nutid och dåtid blandas i en detaljerad tidsresa.

Bland jägarens klädsel, trädkronors grenverk, en älg, horisonterna, många fågelarter, en promenerad i snöstormen, en gammal bil, en föraning, en försening, en dålig dag eller en bra dag. Där finns döden, finns livet. Vad gör man av det? Kanske tar man sitt kastspö och går och fiskar.

/Jonas Lindberg

Vernissage lördag 7 februari. Konstnären presenteras kl. 12.00.

Välkommen!

Fredrik Lindberg affisch

Fredrik Lindberg cv

www.fredriklindberg.org