Bli medlem!

250:- per år
betala in till bg 323-6908

Medlemsrabatter:
10% Wulkans Bobutik
15% inramningar Stadins glas
10% Gilla Kreativ

Hitta hit

Enter galleria, plan 2
Tel: 076-814 54 78
bodenkonstgillet@gmail.com

Besök vår Instagram!

Från skiss till färdigt verk 28 maj – 19 juni

Skärmen "Torrnål"


Utställningen ”Från skiss till färdigt verk” har sammanställts av Sveriges konstföreningar. Utställningen visar fem olika grafiska tekniker: träsnitt, torrnål, linjeetsning, litografi och screentryck. Teknikerna representeras med verk av:

  • Ann Makander, ”Passage”, serigrafi
  • Mikael Kihlman, utan titel, litografi
  • Ingvar Nilsfelt, ”Popplarna i motljus”, träsnitt
  • Per-Olof Nilsson, ”Att ställa sig lyssnade”, linjeestning
  • Gull-Britt Karlsson, ”på bergets topp…”, torrnål