Bli medlem!

250:- per år
betala in till bg 323-6908

Medlemsrabatter:
10% Wulkans Bobutik
15% inramningar Stadins glas
10% Gilla Kreativ

Hitta hit

Enter galleria, plan 2
Tel: 076-814 54 78
bodenkonstgillet@gmail.com

Besök vår Instagram!

Sommaruppehåll och jubileumskalas!

Trots ett oroligt år lever föreningen och vi hoppas att restriktionerna p g a pandemin
lättar så att utställningarna kommer igång efter sommaruppehållet.
Ett utställningsprogram finns, där utställningstiden har kortats av från fyra veckor till
16 dagar. Detta för att hinna med alla utställningar som var planerade för detta år. Att
föreningen fyller 80 år kommer att uppmärksammas, bland annat med ett jubileumskalas för medlemmarna.

Efter viss möda fick vi en ny styrelse men ett orosmoln är lokalen Kommunen har
sagt upp oss fr o m årsskiftet, vi hoppas och tror att det ordnar sig.
Antalet medlemmar har minskat, det kanske beror på osäkerhet om verksamheten.
Men snart kommer vi igång och förhoppningsvis betalar fler medlemsavgiften så att
medlemsantalet ökar.
………..

Utställningar 2021
Preliminärt program, om inte restriktioner p g a pandemin förhindrar det.

Cathrine Lidman 14/8 – 29/8
Staffan Forsberg 4/9 – 19/9
Eva Kitok 25/9 – 10/10
Tex Berg 16/10– 5 alt 6/11
Anton Falk 13/11 – 28/11
Lotta Engström 4/12 – 19/12