Bli medlem!

250:- per år
betala in till bg 323-6908

Medlemsrabatter:
10% Wulkans Bobutik
15% inramningar Stadins glas
10% Gilla Kreativ

Hitta hit

Enter galleria, plan 2
Tel: 076-814 54 78
bodenkonstgillet@gmail.com

Besök vår Instagram!

Kontakt

Besöksadress:

Enter galleria, plan 2
Drottninggatan 4
Boden

Post- och godsadress:

Färgaregatan 12
961 35 Boden

Telefon: 076-814 54 78
E-post: bodenkonstgillet@gmail.com
Följ oss på Facebook och Instagram!@bodenskonstgille

Konstföreningsnummer: 2582002
Organisationsnummer: 898500-8161
Bankgiro: 323-6908

Vi godkänner att vår förenings adressuppgifter får
lämnas ut till andra anslutna konstföreningar: ☒ Ja ❑ Nej

Styrelse

Ordförande Göran Gafvelin, 070-221 79 05, goran.gafvelin@telia.com

Sekreterare Maria Einarsson, 070-351 34 18, maria.eva.einarsson@gmail.com

Kassör Alexis Breidenskog-Mikko, 070-274 60 97, alexis.breidenskog.mikko@gmail.com

Ledamöter
Gunilla Öhman, 070-236 00 89, gunillaohman1@gmal.com
Helena Kiessling-Eriksson, 070-203 09 97, helena.kiessling@gmail.com
Håkan Liljestrand, 070-533 60 93, hliljestrand@hotmail.com

Suppleant Elsa Einarsson, 070-644 65 79, einarsson.elsa@gmail.com