Bli medlem!

250:- per år
betala in till bg 323-6908

Medlemsrabatter:
10% Wulkans Bobutik
15% inramningar Stadins glas
10% Gilla Kreativ

Hitta hit

Enter galleria, plan 2
Tel: 076-814 54 78
bodenkonstgillet@gmail.com

Besök vår Instagram!

Konsthantverk 29/11 - 14/12

Carolina Gustav webben

 

1kubikmeter konsthantverk webben

Vernissage lördag 29 november kl. 12-14.

Välkommen!

Bengt Frank och Pia Schmaltz 8-23 november

När och Fjärran

Frank_och_Schmaltz_vkort_new

När och fjärran av Bengt Frank och Pia Schmaltz

Pia: ”Till Konstrundan maj 2013 gjorde jag en serie skulpturer i glaserad stengodslera, ett beständigt material men som också kan vara mycket skört. Skulpturerna blev en personlig tolkning av sju sorters blommor. Under arbetet med den här utställningen till Konstgillet har jag utvecklat ”blomporträtten”. Här visar jag fler ”arter” och skulpturerna omges nu av Bengts mörka men ändå lekfulla målningar.”

Bengt: ”Memento mori. Ja så tycker jag, så här i backspegeln, att man kan beskriva mitt arbete – att ackompanjera Pias blomindivider, som för mig är som flöjttoner, med någon form av dova, mörka bastoner. Och till saken hör att det var några egna figurer som väntade på mig …”

Vernissage lördag 8 november kl. 11.00 – 14.00.
Utställningen presenteras kl. 12.30

Välkommen!

Utställningsaffisch

Tomas Colbengtson 11/10 - 1/11

Tala inte lappska

Graalglas av Tomas Colbengtson. Bilderna får användas som pressbilder och för Tomas Colbengtsons egen marknadsföring i tryck och på Internet. Fotografens namn ska finnas i anslutning till bilderna.

Tomas Colbengtson är same, född och uppvuxen i Björkvattnet, Tärnaby, men numera verksam i Stockholm. Han baserar sin konst på den samiska kulturen och ställer frågor om identitet, varseblivning och tid.

– Jag har ett norskt efternamn och är svensk medborgare men identifierar mig som nationslös same. Under min uppväxt talades det mycket sällan om religion och språkförbud samt skambeläggningen av jojken och dräkten utom i bisatser och en ordlös kunskap inom familjen. Tvångsförflyttningen av Nordsamer och vattenkraftutbyggnaden på 1950-70 talet med dess överdämningar är bara några exempel i mängden av myndighetsövergrepp. Språkförbudet i skolan fram till 1957 fick till följd att sydsamiskan slutade talas. Kanske är förlusten av mitt språk huvudorsaken att jag arbetar med konst, säger Tomas.

Vernissage lördag 11 oktober kl. 12-14.

Konstnären presenters kl. 12.30

Välkommen!

Tomas Colbengtson cv

Tomas Colbengtson affisch

Sydsamiska:

Tomas Colbengtson Bearkoenvuemie, dearnesne lea reakadamme jah desnie sov maananbaelesne orreme, mohte daelie stuekesne lea årroeminie. Satne tjiehpiedäjjine 25 jaepieh vaaradamme jah sov tjeahpoeh daelie jeenebe saemienkultuvreste leah dissvielie gyhtjelassh lutnjie identideete, percepsjovne- jah aejkiejbijre ”Mov lea nöörjen minngienamma mohte leab sveerjen veasoje jah mieleb goh nasjovnehts saemie. Mov sjadtemisnie naavaenie soptsestieh religijovni, gielenihtoej skaamedehteme joejkemi jah gaeptiej bijre, dihte jis eah gåessieh movhth lissieraajesh jah baakoehts maahtoeh fuelhkesne. Tjabrehtimsjuhteme jah tjaetsiefaamoebigkeme jaepiej 1950-70 dulvemigujmie sjadti akte dejstie gellieh fiejlijst mah byjjesfaamoe dorjeme. Gielenihteme skuvlesne raajan 1957 sjadti goh åarjelsaemien orrijin soptsestidh. Mejtie mov saemiegielen namhtah sjadti ulmieb tjeahpoejgujmie barkedh” Tomas jeahta.
 

Inaktuell konstsalong 27 september - 5 oktober

guldram

Vi firar Konstens vecka med en annorlunda konstsalong. Medlemmar i Bodens konstgille visar och säljer konst från sina väggar.

Vernissage lördag 27 september kl. 12.00-14.00.

Välkommen!

 

Inlämningsblankett Inaktuell konstsalong pdf

Inlämningsblankett Inaktuell konstsalong word

Inaktuell konstsalong affisch

Carl-Fredrik Ekström 6 - 21 september

Carl-Fredrik Ekström Alskogsskimmer

Alskogsskimmer

Carl-Fredrik Ekström är född 1967 i Stockholm där han också bor och arbetar. Efter sin utbildning vid Kgl. Konsthögskolan i Stockholm 1990-95 har han arbetat med måleri och fotografi och har haft ett tjugotal separatutställningar i bl. a. Stockholm, Umeå och Malmö. Detta är hans första utställning med fotografi.

”Naturen har alltid legat till grund för mitt bildskapande och jag vill med den här utställningen försöka visa de starka emotionella krafter som omfamnar mig när jag rör mig i naturen. Djupt i våra medvetanden ligger arketypiska bilder som vi använder när vi tolkar omvärlden. Om vi öppnar våra sinnen och inte tar det givna för givet kanske vi kan se och uppleva de subtila skiftningar och stora skeenden som finns överallt omkring oss och som bara väntar på att bli upptäckta. Det stora i det lilla och det lilla i det stora. Så kanske en förståelse av den fantastiska planet vi har fått till låns kan bli vår.”

Carl-Fredrik Ekström är representerad på Moderna Muséet i Stockholm. År 2014 invaldes han i den prestigefyllda föreningen Naturfotograferna /N.

Vernissage lördag 6 september kl 12.00-14.00.

Kl 12.30 presenteras konstnären.

Välkommen!

www.cfe.nu

www.carlfredrikekstrom.se

Carl-Fredrik Ekström affisch

Lillevi Hultman 9 - 31 augusti

Textila tankar

Lillevi Hultman-Balans (textila tankar)

Balans

Lillevi Hultman är en konstnär med ett nästan 50-årigt konstnärskap bakom sig. Mestadels har hon ägnat sig åt textilen.
– Min bildvärld har tydlig människocentrering, antingen i form av rena porträtt eller i berättelser runt människor. Ofta är det människor som ingår i fiktiva landskap fyllda av symboler, säger Lillevi.

Gamla mönsterelement från den svenska folkkonsten blandas med fotografiskt broderade detaljer, bundna sömsätt i fria former.

Vernissage lördag 9 augusti kl. 1200-14.00.
Konstnären presenteras kl 12.30.

Välkommen!

Lillevi Hultman Affisch

Lillevi Hultman CV

www.ostgotakonst.se

San Lundberg 24 maj - 15 juni

Audition

Audition (beskuren)

Audition (beskuren)

San Lundberg visar målningar i utställningen ”Audition”.

Vernissage lördag 24 maj kl. 12-14.

Konstnären presenteras kl. 12.30

Välkommen!

Cecilia Enberg 26 april - 18 maj

Bieber's face patchwork quilt

Bieber’s face patchwork quilt

Cecilia Enberg är född i Boden och ställde senast ut hos Bodens konstgille 2005.

Under sina år som konstnär har hon arbetat med många olika tekniker och material; grafik, foto, konstsömnad, teckning och så vidare.  I denna utställning är de alla representerade.

– I mitt arbete intresserar jag mig för att se sakers samband. Mönster fascinerar mig och jag tycker att det finns likheter mellan återkommande händelser i människors liv och dekorativa objekt. Nu använder jag mig av mönster från det textila hantverket och traditionellt handarbete. I USA kom traditionen att tillverka lapptäcken med kolonisatörerna från England under 1700-talet. Lapptäcken ingår i den romantiska bilden kring myten hur de amerikanska pionjärerna vann vilda Västern.

De senaste åren har Cecilia Enberg i två olika omgångar haft ett tre månaders vistelsestipendium på konstnärskollektivet Flux Factory i New York som under hösten 2012 avslutades med en utställning i organisationens galleri. Under 2013 arbetade hon även med gruppen Raketa som är ett tvärvetenskapligt projekt med konsten som utgångspunkt och verktyg.
År 2011 belönades Cecilia med Rubus Arcticus, Norrbottens läns landstings kulturstipendium.

Vernissage lördag 26 april kl 12.00-14.00. Konstnären presenteras kl 12.30.

Välkommen!

Cecilia Enberg cv

Cecilia Enberg affisch

Vårsalong 5-20 april

Vårsalong 2014

Vårsalong 2014

Peter Sundström 8 - 30 mars

Händelser och horisonter – akvareller

Händelse

Händelse

I Peter Sundströms akvareller finner man en poetisk samverkan mellan natur och människa. De storslagna landskapen formar villkoren för dem som vill delta. Med en subjektiv blick iakttar konstnären omgivningen och dess ständiga förvandling. Hans sceniska landskap har ett kraftfullt och på samma gång hängivet uttryck. Med tempererade färger beskriver Peter Sundström en yttre och en inre resa. I färgtonerna frammanas ibland ett mörker, ibland en skimrande dager.

Vernissage lördag 8 mars kl. 12.00-14.00.
Kl 12.30 presenterar Peter Sundström sin utställning.

Välkommen!

Peter Sundström Affisch

Peter Sundströms cv