Bli medlem!

250:- per år
betala in till bg 323-6908

Medlemsrabatter:
10% Wulkans Bobutik
15% inramningar Stadins glas
10% Gilla Kreativ

Hitta hit

Enter galleria, plan 2
Tel: 076-814 54 78
bodenkonstgillet@gmail.com

Besök vår Instagram!

Historik

”Trots nutidens jäkt och splittring har förståelsen för skön konst glädjande nog visat en tendens till storartad utveckling i vår stad. Kanske har vi stadsbor numera en känsla av att vi behöva den glädje och vederkvickelse, den vila och avspänning, som betraktandet av och inlevelsen i ett skönt konstverk kan skänka”.

Elimkyrkan

Godtemplarlokalen, nuvarande Elimkyrkan

Så skrev Karin Risling 1943 i en artikel i ”Jubileumsskrift Boden 1919 – 1943”. Det är ord som mycket väl gäller idag också. Intresset för att se god konst fanns då och finns även nu.

Då i början av 1940-talet vaknade tankarna på att skapa en verksamhet för att kunna ordna utställningar. Så bildades Bodens Konstgille hösten 1941. Målsättningen var hög, man ville anordna konstutställningar, tecknings- och målningskurser, föreläsningar och studiecirklar. Gillets första utställning innehöll både svensk och fransk konst. Bland de svenska konstnärerna fanns verk av Sigrid Hjertén, Isaac Grünewald, Kurt Clemens och Ragnar Sandberg.
Hösten 1942 startade de första kurserna i teckning och akvarellmåleri. Det förekom även föreläsningar studiecirklar i konsthistoria. Den första tiden använde Bodens Konstgille Godtemplarlokalen (nuvarande Elimkyrkan) och 1943 ställde Bertil Linné ut ett 90-tal målningar där. Året därpå visade bodenfödda June Forsander-Lorenz sina målningar i samma lokal. Hennes artistnamn var Montana Lorenz och hon ledde senare målarkurser och hade bland sina elever både Hjalmar Rönnbäck och en mycket ung Stig Sandberg.

1960-talet

Bodens badhus

Efter att ha använt en källarlokal i postens hus på Kyrkgatan och under en kortare tid även en källarlokal i Humlan Lundagård flyttade Konstgillet så småningom sin verksamhet till Badhusets motionshall. Där stannade Konstgillet till en bra bit in på 1960-talet. En mer långsiktig utställningsverksamhet kunde nu genomföras.
Bodensarna fick möjlighet att se många intressanta utställningar i Badhuset. Bland andra konst av Max Walter Svanberg, Fred Andersson och Evert Lundqvist.
Tiden i Badhuset tog tyvärr slut och i januari 1969 tecknade Konstgillet ett kontrakt med kommunen om att hyra det äldre affärshus som gick under namnet ”Katalogtempo”, beläget där nu Swedbank ligger. Konstgillet använde lokalen för utställningar under tre år.
Katalogtempo

Katalogtempo

Under åren i Badhuset och i Katalogtempo hade Konstgillet haft arbetsro. Man bjöd in konstnärer från länet och från andra delar av landet och man visade de verksamma bodenkonstnärerna i separata- och i samlingsutställningar. Man ordnade också utbildande visningar och föreläsningar.
Utställningsverksamheten var även viktig för Bodens stora grupp av unga konstnärer. Bland de utställningar som visades i Badhuset  förekom en med glaskonst av en ung debuterande Bertil Vallien och grafik av Birger Forsberg. En ung Pelle Granberg lyssnade på Birger Forsberg när denne visade hur man först kunde teckna in bilder på plåten och sedan mångdubbla den.
– En uppenbarelse, sade Pelle Granberg när Birger Forsberg drog upp den tryckta bilden. Pelle Granberg insåg då grafikens möjligheter.

Några tunga och besvärliga år

konsthallen

Konsthallen vid Kungsbron

Efter Katalogtempo följde några tunga och besvärliga år för Konstgillet. Vissa perioder låg verksamheten helt nere då lokalfrågan inte kunde lösas. Man fortsatte att hyra in sig i tillfälliga lokaler och verksamheten blev förstås lidande i brist på möjligheter att planera.
Under 1983 ljusnade det en del då Konstgillet, tillsammans med andra arrangörer kunde flytta in i den kommunala utställningslokalen vid Kungsbron. Konstgillet fick till och med eget kansliutrymme, allt hyresfritt.
1984 invigdes lokalen vid Kungsbron med en samlingsutställning av konstnärer från Uleåborg. Ett år senare hade Konstgillet sin första utställning där. Det var Birger Jonasson från Gällivare som visade ett stort antal målningar. Efter stegrade samarbetssvårigheter mellan Konstgillet och Konsthallen lämnade Konstgillet lokalen 1987 och verksamheten avstannade för en tid.

Nystart

I början av 1990-talet och med Thorsten Nilsson som ordförande blev det en rejäl nystart för Konstgillet. Man fann en lämplig lokal på Drottninggatan och verksamheten kom igång ordentligt. Allt eftersom  det blev kontinuitet i verksamheten och bra utställare visade sin konst så återkom även den intresserade publiken till utställningarna.
Konstgillet har även levt upp till stadgarnas skrivning angående fortbildning. Flera norrbottenskonstnärer, bland dem Brita Weglin, Bertil Sundstedt och Jan Anders Eriksson har hållit föreläsningsserier i olika konstämnen. Rune Wanler har varit ledare för kurser i figurmåleri och i teckning. Man har även lämnat utställningstider åt amatörföreningar, haft elevutställningar och handikappgrupper.

Eva Wanler
Texten ur ”Konstgillets jubileumsskrift 1941 – 2001” i något förkortad version