Bli medlem!

150:- per år
betala in till bg 323-6908

Medlemsrabatter:
10% Wulkans Bobutik
15% inramningar Stadins glas
10% Gilla Kreativ

Hitta hit

Enter galleria, plan 2
Tel: 076-814 54 78
bodenkonstgillet@gmail.com

Om Bodens konstgille

Bodens konstgille är en konstförening ansluten till Sveriges konstföreningar.  Föreningens syfte är att väcka, stimulera och underhålla intresset för konst inom Boden med omnejd. I detta syfte anordnar föreningen konstutställningar, föreläsningar, diskussionsaftnar och studiecirklar och annat som kan stimulera konstintresset.
Som medlem deltar du i den årliga utlottningen av de konstverk som köpts in under året.

Konsthallen Enter galleria

Sedan november 2010 finns Bodens konstgilles utställningslokal i Enter galleria, granne med biblioteket.
Varje år anordnas ett 10-tal utställningar. Konstnärerna väljs ut av föreningens konstråd.
Bodens konstförening lånar vår lokal och anordnar en vårsalong med verk av sina medlemmar.